I sin tid var jeg imot at det skulle bli flyplass på Leirin. Jeg ønsket heller en opprustning av jernbanen. Da det ikke ble slik jeg ønsket, ble jeg etter hvert veldig fornøyd med den gang- og sykkelveien som ble laget mellom Fagernes og Bjørgo. Denne gang- og sykkelveien blir brukt daglig året rundt av lokalbefolkningen. Flott for folkehelsa!

Les også

Nitrist å vera vitne til ein ordførar som motarbeider det frivillige arbeidet

Ved å rive opp jernbanesporet mellom Bjørgo og Røste, for så å bruke denne traseen til gang- og sykkelvei, vil, etter min mening, være nok et bidrag til å fremme aktivitet på beina/sykkel. Igjen, flott for folkehelsa!

SV i Nord-Aurdal ønsker dresintrafikk på banen. Dresintrafikk er sesongbetont. Det er ikke aktiviteten på en gang- og sykkelvei.

Så mener jeg også at det er flere måter å ivareta kulturhistoria på langs en eventuell ny gang- og sykkelvei.

Les også

Nord-Aurdal SV: «Ikkje riv opp Valdresbanen»

Les også

Det vil ha stor betydning for næringsutviklingen i regionen og styrke oss som destinasjon

Les også

Er slaget om Valdresbanen tapt?