Ideen om en båt på Strøndafjorden er svært god. Foreningen Valdres Historiske Motorbaadselskab (VHMB) har tatt initiativ til å få den gamle båten M/B Tyin ut på vannet sommerstid. VHMB, som i dag eier båten, har over tid lagt ned en uvurderlig innsats for pusse opp båten og legge planer for hvordan den kan brukes i dag. I april i fjor bestemte også Riksantikvaren at den nå 116 år gamle båten blir verna.

Initiativtakerne og primus motorer er blant anna Mikael Fønhus og Gunnar Modén. De håper at båten kan settes inn i turisttrafikk på Strøndafjorden, og ser for seg at M/B Tyin kan bli Valdres' svar på Skibladner. For Fagernes kan turisttrafikk på fjorden bli en flott attraksjon, både for fastboende og tilreisende.

Spørsmålet er hvor båten skal ligge på vinteren, når den ikke er i trafikk. VHMB har søkt om å få bygge et naust i strandlinja mellom skateparken og badestranda. Her skal båten ligge i vinteropplag, i et opplyst bygg med gjennomsiktige vegger slik at forbipasserende kan betrakte båten også på vinteren. Ei brygge for på og avstigning er diskutert å legges nedenfor Shell.

Striden står nå først og fremst om hvor båten skal ligge på vinteren. Både kommunedirektør Martin Sæbu og et flertall i formannskapet i Nord-Aurdal kommune sier nei til å bygge naust i strandsona nedenfor Fagernesparken. Vi er enige med formannskapet om at det er en dårlig idé å legge båthuset langs stranda ved parken.

Kommunen bruker nå flere millioner kroner på å pusse opp området til å bli et attraktivt område. Området mellom Neselva og Vesleøya vil bli en av de virkelige perlene både Fagernes og Valdres har å by på. Kommunalsjef Åge Sandsengen påpeker også at bygget trolig er noe større enn det den framlagte skissa viser. I tillegg vil funksjonen med et gjennomsiktig og opplyst bygg ha liten verdi på sommeren, som er den perioden flest folk benytter seg av området, siden båthuset da vil stå tomt.

Vi vil oppfordre VHMB og Nord-Aurdal kommune om å legge hodene i bløt for å finne et godt alternativ. Båten har historisk verdi. Kan den for eksempel legges på tomta til Valdres Folkemuseum? Eller finnes det mer egna steder i Fagernes sentrum? Det må også være dypt nok til at båten kan sjøsettes sjøl ved lav vannstand i Strøndafjorden, slik som det var i vår.

Vi håper det er mulig å komme til en løsning for plassering av båten på vinteren. M/B Tyin kan bli en flott og populær attraksjon for alle.