Fagernes: –Det er trist at vi får nye tilfeller i Nord-Aurdal, men vi må forvente at det skjer, sier Jahr.

–Vi må bare håpe at situasjonen fortsetter å være på et håndterbart nivå i tiden fremover. Jeg vurderer situasjonen slik at den forsatt er håndterbar, også etter disse to nye smittetilfellene, sier Jahr.

– Har du noen forklaring på at tallet fortsatt vokser i Nord-Aurdal, mens de øvrige Valdres-kommunene fortsatt er forskånet for smittetilfeller?

– Som jeg har sagt tidligere, det er vanskelig å spekulere på hvorfor en kommune har tilfeller og andre ikke har det. Det handler om hell og uhell. At Nord-Aurdal er en sentrumskommune med mange flere innbyggere og mer tilstrømming utenfra kan forklare forskjeller. Men jeg sier ikke at det er slik.

Resultat av testing

Jahr svarer bekreftende når avisa spør om de to nye tilfellene er blitt kjent som resultat av testing i kommunal regi. Han vil ikke svare på om de er i familie eller om det er to separate tilfeller.

– De vurderes ikke som så syke at det er nødvendig med innleggelse verken i den interkommunale smitteavdelingen i Vang eller på sykehus. Det betyr at de går i fullt isolat hjemme, og at de i følge retningslinjene skal være isolert i minst 14 dager. Og at de skal være symptomfrie i minst syv dager før de går ut. Det betyr at det kan ta mer enn 14 dager.

Fortsatt stabil fase

– Valdres er fortsatt i en stabil og oversiktlig fase. Vi er heldigvis der ennå at vi har kontroll med epedemien i våre kommuner. Ingen av de som nå lever med smitte er alvorlig syke, sier Jahr. Som beskriver den totale situasjonen onsdag som ganske lik tirsdagen og mandagen. Det betyr færre tester pr dag, og at helsepersonellet håndterer utfordringene. Jahr ønsker ikke å kommentere hvordan de smittede tar situasjonen.