– En trussel mot fiskefaunaen

Skarv: Arnt Orskaug mener mellomskarven påvirker fiskefaunaen i blant annet Strandefjorden, og her er et bilde fra Helgasteinen mot Ulnes, tatt tidlig i denne uka.FOTO: Kjetil Rolseth

Skarv: Arnt Orskaug mener mellomskarven påvirker fiskefaunaen i blant annet Strandefjorden, og her er et bilde fra Helgasteinen mot Ulnes, tatt tidlig i denne uka.FOTO: Kjetil Rolseth

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Mellomskarven fanger mer fisk enn sportsfiskerne sjøl. Det liker ikke Arnt Orskaug.

DEL

Valdres: Arnt Orskaug, naturfaglærer og sportsfisker, mener den fremmede underarten av storskarv, mellomskarv, som kun lever av fisk, nå øker så mye i antall i Innlandet hvert år, at den er i ferd med å bli et problem i forhold til fiskeressursene.

Dokumenterer via bilder
Denne uka har Orskaug og kompisen Kjetil Rolseth vært i Valdres for å observere skarven.

– Hva fant dere ut?

– Bare fra Ryeøyne og nordover forbi Helgasteinen talte vi over 80 skarv. Vi anslår antall fugler til rundt hundre. Mange var samlet på sitteplasser på de to nevnte øyene. Andre så vi spredd som flokker, par eller enkeltfugler på vatnet og i lufta. Noen dukket etter fisk. Vi ser at det øker på med skarv utover høsten, når gytesesongen nærmer seg, sier Orskaug.

– På seinsommeren sprer hekkebestanden seg med sine årsunger. Derfor får en invasjon av skarv på seinsommeren og utover høsten, bryter Kjetil Rolseth inn.

I et tidligere intervju i avisa Valdres har Orskaug oppfordret lokale grunneierforeninger og jeger- og fiskerforeninger til å engasjere seg for å stoppe det han mener på sikt ikke er en bærekraftig økning av mellomskarv i Valdres.


Jeg har ikke sett at myndighetene har noen plan for denne fjærkledde ulven i våre vassdrag

Arnt Orskaug

Oljing av egg og punktering
Han ivrer for mye kraftigere beskatning av mellomskarven.

– Her må Norge treffe føre var-tiltak i kommende jakttidsperiode 2017–2022. Myndighetene må innse at det er bare punktering og oljing av egg som monner. Ordinær jakt med gevær på høsten duger ikke. Det er knapt noen som gidder å skyte skarv. Den smaker jo fisk, sier Arnt Orskaug. Han er klar over at det er en kontroversiell metode, og at en del venneforeninger er imot for eksempel oljing av egg i hekkekolonier.

– Oljing av egg er ikke verre enn abort, og vi legger ned millioner årlig i fiskeforvaltning i Norge.

– Det er hodeløst, når satsinga på fisk går mer og mer i skarvens gap. Vi etterlyser sterkt norsk forskning på mellomskarven i Innlandet.

– Har våre forvaltende myndigheter noen plan?

– Nei, jeg har ikke sett at norske myndigheter har det, for denne fremmede fjærkledde ulven i våre vassdrag, sier Orskaug.

– Jeg tror både myndighetene og vernebevegelsen ødelegger sitt rykte og ettermæle, dersom de går imot regulering av mellomskarv. Vi har nærmest sett en invasjon de siste årene. Siden en skarv i snitt spiser 0,5 kilo fisk i døgnet, er det enkel matematikk å regne ut hvilke innhogg mellomskarven gjør i fiskeressursene, avslutter Orskaug.

Mellomskarv

  • Underart av storskarv, fugleart i skarvefamilien. Den har hvitt hode og hals i paringstida
  • Hekker oftest i trær ved ferskvann, også flere steder i Sør-Norge
  • I Norge er det stipulert til 3300 hekkende par
  • Arnt Orskaug mener det er en sterk økning av fuglen i Valdres

Artikkeltags