Norge/Innlandet: Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 milliarder, og den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner.

– Offentlige anbud og prosjekter er en viktig motor for å holde hjulene i gang i Innlandet. Det er viktig at kommunene og Innlandet fylkeskommune nå bruker sine krefter til å stimulere til aktivitet, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

NHO Innlandet er glad for at Stortinget gir krisepenger til kommunene i Innlandet. Nå handler det om likviditet hos bedriftene. Dette kan kommunene bidra til gjennom å betale ut alt som skal betales, raskt og utsette innbetalinger som kan utsettes.

– Og, det handler om aktivitet. Sørg for at vedlikeholdsprosjekter går som planlagt. Hold byggeplassene åpne slik at entreprenørene får gjort jobben og framskynd investeringene. Slik skapes mer aktivitet sier Kristiansen.

Permitterte på dagpenger får også mulighet til å ta opplæring.

– Vi har nå over 20.000 permitterte i Innlandet. NHO Innlandet er også veldig glad for at det nå blir mulig å ta opplæring, mens du er permittert og mottar dagpenger.

Kompetanse er utrolig viktig for å løfte oss ut av krisa, sier Kristiansen.

Stortingets støtte til kompensasjonsordningen

Stortinget ga også sin støtte til regjeringens kompensasjonsordning, på 20 milliarder i måneden nasjonalt ut mai. Detaljene for kompensasjonsordningen presenteres av regjeringen på fredag. Ordningen skal kompensere for inntektsbortfall grunnet koronakrisen.

NHO har bedt om en slik ordning, har gitt innspill til dette arbeidet, og støtter ordningas utforming, sier Kristiansen.

Dette ble lagt fram tirsdag 31. mars:

 • Husbankens låneramme utvides med 5 milliarder.
 • Lav momssats settes ned til 6 prosent, fram til 31. okt.
 • 1 milliard av studentenes ekstra lån gjøres om til stipend.
 • Stortinget ber regjeringen framskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring og presentere dette seinest statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredningen av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert budsjett med flere klimatiltak fornorsk sokkel, og tiltak for å få i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.
 • Regjering må komme tilbake til Stortinget med finansieringsmodell for å sikre utbygging og realisering av havvind.
 • Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 milliarder, og den fylkeskommunale rammen med 1 milliard kroner.
 • Stortinget øker skjønnsmidler til fylkesmannen med 150 millioner kroner.
 • Stortinget øker bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen med 100 millioner kroner
 • Det setter av 1 milliard kroner til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde hjulene i økonomien i gang.
 • Stortinget ber også om at regjeringen starter prosessen med å gjøre klar til anbud på en rekke offentlige prosjekter.
 • Miljøteknologiordningen økes til 750 millioner kroner.
 • Stortinget ber regjeringen redusere til én tredjedel på forskuddsbetaling av autopass på ferger og bom.
 • Øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner kroner
 • Stortinget ber regjeringen styrke reisegarantifondet ytterligere.
 • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020.