Den hellige time

Det ble reint høytidsstemt da kveder Kim André Rysstad inntok kirkerommet i Aurdal med sin nære og personlige konsert «Timeglas» onsdag kveld.