Ånon Sørnæs Bakken er gjestespelemann under førestillinga "På Pynté", som skal framførast under Jørn-Hilme-stemnet i juli. Mot slutten av førestillinga endrar lydbilete seg i ein meir rocka versjon.