Jostein Aanestad og Ane Kvaale: – Vi ynsker å bli behandla på lik linje med andre som ønskjer å regulere eit område for bustadbygging i kommunen

Avisa Valdres har bedt Jostein Aanestad og Ane Kvaale om ein kommentar til uttalen frå beitelaga og om vidare utbygging frå Stølslie 2 og oppover.