Jostein Aanestad får 328.000 kroner i sluttvederlag frå Sogndal kommune

Tidlegare rådmann Jostein Aanestad får eit sluttoppgjer på 328.000 kroner frå Sogndal kommune.