– Dette betyr mykje for dei det gjeld, og vi har fått mange gode tilbakemeldingar frå takknemlege mottakarar dei siste åra, seier Marte Tangen i Vang Frivilligsentral

Ho understreker at dei ønskjer gåver som ikkje er pakka inn, så vil styret i sentralen pakke inn og fordele gåvene på best mogeleg måte. .

– Vi treng gåver til både jenter og gutar frå 1-17 år. Gåvene kan leverast på frivilligsentralen/biblioteket på Vangstunet fram til 11. desember, seier Marte Tangen.