Vaffelmannen på VLMS

– Det var nok vaffelsteiker jeg skulle ha utdannet meg til for femti år siden, ler Aage Sveen.