Hva tror du selger best av kortreist julegran fra Fystro-garden i Røn og edelgran fra Larvik?

Juletreselger er et yrke som må betegnes som sesongbetont. Akkurat i disse dager er det imidlertid høgsesong for den slags.