53 kjø­re­tøy had­de tek­nis­ke mang­ler i kon­trol­ler i Vald­res tirs­dag og ons­dag

53 kjø­re­tøy had­de tek­nis­ke mang­ler da Sta­tens veg­ve­sen gjen­nom­før­te kon­troll på Bruflat i Etnedal tirs­dag og på Kalplassen ved Leira ons­dag. Fire av kjø­re­tøy­ene ble av­skil­tet og én fikk kjø­re­for­bud.