Kan bli erstatningssak

Nor Næring AS, som vil byggje ut på Nystuen på Filefjell, føler seg overkøyrt av Vang kommune etter at dei vedtok ny kommunedelplan, som dei ikkje vart varsla om.