Kan gamle Øystre Slidre sjukeheim bli til eit ungdomsherberge eller bustader? No blir eigedomen førebudd for eit sal

Torsdag behandla politikarane framtidige planar for Heggenes. Kva skal ein gjere med den gamle Øystre Slidre sjukeheim? I ein rapport er forslaget at sjukeheimen kan gjerast om til eit ungdomsherberge eller bustader. No vil kommunen førebu eit sal av eigedomen.