Neste uke arrangeres boligkonferansen «Tak over hue» på Fagernes. Ordførerne i Valdres inviterer til å finne ut hva som er utfordringer og muligheter i Valdres. Her tar ordførerne nå virkelig fatt i et av de viktigste områdene for Valdres; Å finne nye og bedre tiltak for både å bygge flere boliger der folk vil bo, og sikre et bredere spekter i hvilke boliger som bygges.

I høst har regjeringa tatt nye grep for å løse boligutfordringene i Distrikts-Norge. Det er på høy tid. I regjeringsplattforma kommer Ap og Sp med lovnader om å styrke Husbanken si rolle i boligbygginga i distrikta. Husbankens samfunnsoppdrag skal utvides og det distriktsretta arbeidet skal styrkes, ikke minst arbeidet med å hjelpe til med boligbygging i de delene av landet der «markedet er usikkert», som det heter.

Det er bra boligutfordringene i distriktene kommer høgere opp på dagsordenen. For nye grep trengs. Som vi har skrevet om her i avisa er det mange som har slitt med å finne seg boliger, om det er på leie- eller eiemarkedet. Når mangelen på aktuelle boliger er så stor at det hindrer eller vanskeliggjør tilflytting, må «noe» gjøres. Hva som kan gjøres og hvilke grep og tiltak som er de rette, er derimot et mer krevende stykke arbeid.

Les også

Håvard (44) tjener for mye til å få lån i Husbanken, og for lite for de vanlige bankene – kan se langt etter egen bolig: – Det er kinkig

I nytt forslag til statsbudsjett får Husbanken to milliarder kroner mer i låneramme. Enklere tilgang på startlån til familier med låg eller usikker inntekt blir dermed styrka. Det er bra. Fra før kan Husbanken lette på kravet til egenkapital ved boliglån i distrikter der markedsverdien av boligen vil være mindre enn byggekostnaden. Ordninga har derimot vært så lite kjent at den forrige regjeringa bad Husbanken om å informere bedre om den.

Hvor utfordrende det kan være å legge til rette for et godt boligmarked, kan boligfeltet Føsselie i Ryfoss være et godt eksempel på. Mange måneder etter at tomtene ble lagt ut for salg er bare 1 av 17 tomter solgt, i et fint område nært til butikk, kafé, busstopp og med grei pendleravstand til det meste av øvre Valdres. I andre enden av skalaen har Øyvind Leine Thune solgt seks tomter i prosjektet Krøssvøllhaugadn i Vang på ett år.

Avdelingsdirektør Erik Simensen hos Husbanken snakka på Teknologidagen i oktober om boligbygging i distriktene, og konkret i Valdres. Han trakk fram distriktspolitiske hensyn, organisering og forankring og ei oversikt over hva som er behovene som viktige stikkord.

Les også

Opplever boligmarkedet som en propp i systemet: – Konsekvensen for Valdres er at attraktiviteten for hele dalføret går ned