Søndag 29. oktober markeres 500-årsjubileet for starten på reformasjonen med en gedigen kirkekonsert i Tingnes, med tekster av Martin Luther.