Kirkeverge og daglig leder for Nord-Aurdal kirkelige fellesråd, Aud-Karin Hovi: – Vi tar påstandene hans på alvor

Fellesrådet og kirkeverge for Nord-Aurdal kirkelige fellesråd, Aud-Karin Hovi, har kommet med et tilsvar til artikkelen der Terje Eklund trekker seg som redaktør for Kyrkjeliv etter 30 år.