Gå til sidens hovedinnhold

Kjell Erik Eg­gen (72) og Else Mar­gre­the Løv­ås Eg­gen (66) in­vi­te­rer Fyl­kes­man­nen til Vol­bu, sam­ti­dig som dei sva­rar på kri­tik­ken i kla­ge­sa­ka: – Her er det bratt, ulendt og mykje stein

Kjell Erik Eg­gen (72) og Else Mar­gre­the Løv­ås Eg­gen (66) ynskjer å byg­gje seg eit bu­stad­hus i Vol­bu, for der­et­ter sel­je gar­den til Else, saue­bru­ket på Ro­stad. Po­li­ti­ka­ra­ne har sagt ja til byg­ging, men Fyl­kes­man­nen og næ­ras­te nabo har på­kla­ga ved­ta­ket. Ek­te­pa­ret sva­rar sam­stun­des på det dei mei­ner er urett­fer­dig kri­tikk frå na­b­oen.

For abonnenter