– Kjerringforlengjaren har vorte veldig populær; til og med biskopen har éin!

Reidar Haugen, Lomen, fødd 1933