Rapport fra Tellus 15. oktober 2021, kl 7.45 (Politisk kvarter P2):

Lederen for det neste største opposisjonspartiet, og tidligere minister i landet Norge – ett av verdens rikeste land, med en av klodens høyest utdannete befolkninger og et av klodens høyeste klimagassutslipp pr. capita – kritiserer den nye regjeringen for å foreslå klimatiltak som ikke virker. Selv benekter hun at klimaendringene er menneskeskapt. Hvorfor argumenterer hun da som om hun ønsker seg klimatiltak som virker?

Den nyutnevnte klima- og miljøministeren, fra landets største parti, forsikrer at drivstoffprisene både skal gå opp og at de skal gå ned, og virker i det hele tatt beskjemmet over den nye regjeringens planer for å redusere klimagassutslippene. Første dag på landets viktigste jobb – hvorfor så beskjeden, hvorfor så beklemt?

Kommentar fra dikteren:
Jeg ser på de høie stabler av rapporter,
jeg ser på de tusende valgløfter,
jeg ser på det fjerne utslippsmål
Dette er altså jorden.
Dette er altså menneskenes hjem.
De gråblå skyer samler sig. Solen blev borte.
Hvor været blir varmt og tungt.
Jeg ser, jeg ser ...
Jeg er vist kommet på en feil klode!
Her er så underligt ...

Nei, Sigbjørn, du er ikke kommet på feil klode, du er på kloden som er menneskenes eneste hjem – men jeg føler, 15. oktober 2021 kl. 7.45, at den politiske klokken har stoppet en gang for rundt 40 år siden, da kunnskapen om klimaendringer enda var usikker og mangelfull, og at en politisk diskusjon som kunne virket rimelig den gangen, i dag virker skremmende og håpløs, skremmende håpløs.