Ko­ro­na­virus har for­sein­ka veg­ar­bei­det: Men bi­lis­ta­ne har no fått grønt lys på Bjør­go

Veg­pro­sjek­tet på fv. 33 blir tru­leg noko for­sin­ka, men lys­re­gu­le­rin­ga vart avvikla rett før helga.