Kom­mu­ne­po­li­ti­ka­ren som skriv munt­re bø­ker om ung­doms­tid, fot­ball, ski­hop­ping og Vassfar-Kåre

Finn Olav Tes­lo, som man­ge også vil kjen­ne som kom­mu­ne­sty­re­med­lem i Sør-Aurdal, er den­ne haus­ten ute med si tred­je bok.