Kom­mu­nen skal sik­re fol­ke­tal, folkehelse, mil­jø og bu­set­ting: Men kor­leis skal Sør-Aurdal planlegge ve­gen vi­da­re?

Kva slags plan­stra­te­gi skal Sør-Aurdal legge seg på for å møte ut­ford­rin­ga­ne i fram­ti­da?