De siste par åra har det skjedd mye med E16 mellom Fagernes og Vang. Europavegen er tungt trafikkert, og ekstra utsatt på vinterstid når Filefjell er eneste og sikreste fjellovergang for trafikken mellom øst og vest. Derfor har utbedringene de siste åra vært både kjærkomne og høgst nødvendige, ikke minst for å sikre at tungtrafikken kan flyte også vinterstid.

En halv milliard ble satt av for å utbedre vegen fra Ulnes til Øylo. Utbedringa ble delt i fem; Ulnes, Røn, Reien, Hålimoen–Øylo og Hålimoen–Lome. De fire første strekningene er klare eller står snart klare, mens Hålimoen–Lome er under oppstart. Nå viser det seg at det mangler 240 millioner kroner for å få fullført strekninga mellom og Lome/Lomen stavkyrkje og Hausåker.

Samtidig varsler regjeringa at det vil komme innstramminger i statsbudsjettet for 2023, som blir lagt fram neste uke. Spørsmålet da blir om kassa er tom, eller om de nødvendige midlene kommer for i alle fall å få fullført europavegen fra Ulnes til Øylo. Ordfører Haldor Ødegård (Sp) oppfordrer nå innstendig sentrale politikere om å bevilge den resterende summen. Og vi deler hans oppfordring. Vegen på denne strekninga er smal, svingete og til dels trafikkfarlig.

Likevel er det mørke skyer over E16. Statens vegvesen er nå bekymra for at vegprosjekter blir satt på vent på ubestemt tid. Alf Edvard Masternes i Statens vegvesen frykter at vegvesenet får overført 5,5 milliarder til samferdsel, noe som er 3,5 milliarder mindre enn for inneværende år. «Det er ikke bare motorveistrekninger det vil gå utover. Det vil påvirke vanlige veier med næringstransport, og tryggheten for vanlige trafikanter», sier han til NRK. Alle departementa har fått varsle om at det blir kutt, og det er vanskelig å se for seg at samferdsel blir holdt utenfor.

Ødegård har målt vegstrekninga til 5,5 meter på det smaleste. Det er betraktelig smalere enn de 8,5 meterne som Valdresmodellen legger opp til. Møter du en trailer her, vinter som sommer, må du legge deg godt ut på asfaltkanten. E16-utbedringene i Vestre Slidre og Vang har fulgt Valdresmodellen. Her bygges ny vegstrekning i størst mulig grad på den gamle, men vegen blir rettere og bredere. Dermed får vi mer veg for pengene.

At det kommer innstramminger er riktig og viktig. Men det er ikke spesielt god vegpolitikk om det blir stående igjen rundt 4,5 kilometer med veg mellom nye og utbedra strekninger. Spesielt ikke når vi kan forvente økt tungtrafikk når tunnelen forbi Kvamskleiva står klar seinere i høst.