Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å endre grensa mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å endre grensa mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre. Dermed kommer innbyggerne i Skjel innunder Øystre Slidre. – Vi har lagt avgjørende vekt på deres demokratiske rettigheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.