Avisa Valdres sin leder, samt noen fritidsbeboere har hatt innlegg om at nå må kommunene i Valdres kjenne sin besøkelsestid og komme med støtte/fastprisavtaler til fritidsbeboere.

Det er fra regjeringen innført strømstøtte til alle innbyggere og noe næringsliv, en støtte som skal gjøre det enklere å stå i en tøff hverdag. Om dette er nok eller rett vei kan sikkert diskuteres. For husholdninger er det for 2023 inne forslag i statsbudsjettet bevilgninger på drøye 45 milliarder.

Om gjennomsnittlig elspotpris for måneden overstiger 70 øre, vil Staten dekke 90 prosent frem til mars 2023, 80 prosent fra april til september og 90 prosent igjen fra september og ut 2023. For deler av næringslivet ligger det inne bevilgning på 3 milliarder, pluss støtte til landbruk, det jobbes med å få til fastprisavtaler, 100 millioner til energieffektivisering, støtte til lag og foreninger, økt bostøtte osv.

Noe strømstøtte til fritidsboliger ligger ikke inne.

Jeg mener det ikke er kommunenes oppgave å skulle gi strømstøtte, når dette er vurdert og alle andre støtteordninger er statlige. Det klare målet med disse støtteordninger er å gi husholdninger større forutsigbarhet og avhjelpe de mest utsatte næringer i den situasjonen som vi er kommet i. Jeg er så absolutt fortsatt bekymret for næringslivet i vår kommune.

Les også

«Det er ingen tvil om at kraftkommunar som Vang vil ha auka inntekter i år og nokre år framover»

Men vi som lokalpolitikere har i første omgang et viktig arbeid, og det er å klare å gi våre innbyggere gode lovpålagte tjenester, og det er for mange kommuner svært krevende å skulle få budsjett/økonomiplan i balanse for kommende år.

Hol kommune blir trukket frem som et eksempel til etterfølgelse der de vil gi fastprisavtaler til næringslivet, innbyggere og fritidsbeboere. Hol kommune har i et normalår ca. 200 millioner i inntekt på konsesjonskraften. Øystre Slidre har et overskudd på kraftrettene våre pr. september 2022, på kr 10,8 millioner, noe som må dekke inn negative budsjettavvik i andre deler av kommunen, for eksempel på grunn av økte strømkostnader. Hol kommune eier betydelige andeler i flere kraftselskaper og er eneeier i strømsalgsselskapet Ustekveikja Energi. Øystre Slidre har ikke noen virkemidler for å inngå fastprisavtaler.

Les også

Vi mener Valdres-kommunene nå må kjenne besøkelsestida si. Her bør vi ikke gi fra oss for mange gode kort til hallingene.

Det er krig i Europa. Det er ikke bare en krig der Russland har invadert Ukraina, men det er og en økonomisk krig og ikke minst en energikrig som Russland fører mot Vesten. Dette er noe av grunn til de høye prisene vi har, ikke bare i Norge, men resten av Europa. Det er gassprisen som styrer det totale prissystem på andre energikilder. Og det er dessverre slik at vi må spare på strømmen. Dette vil gjøre utslag på strømregningen din.

Å spare strøm vil ikke bare gi deg billigere strøm, men vil også øke inndekningen vi trenger av strøm fremover. Derfor er det en viss dugnad som må til ved at vi alle må trå til å spare. Skru ned gradene i huset et hakk, ha på mindre lys, dusje kortere, bruke generelt mindre varmtvann. VI kan og bør slå av det som ikke er nødvendig forbruk av strøm både i hus og hytter.

Jeg kan ikke se at det er en kommunal oppgave å bruke kommunebudsjettet til å innføre lokale ordninger med strømstøtte til fritidsboliger. Det er ikke slik at det er alle kommuner som tjener seg rike på til tider ekstremt høye strømpriser, en strømpris vi alle skulle sett hadde vært lavere.