Kommunedirektørens forslag nedstemt – politikerne vil ha turveg langs Vasetvatnet

Kommunedirektøren i Vestre Slidre mener at en må vurdere på nytt om det er formålstjenlig å lage en egen turveg langs Vasetvatnet ved siden av skiløypa. Politikerne i formannskapet var ikke enige.