Kommuneledelsen i Etnedal tar ikke sjansen på å sitte her

Årets siste kommunestyremøte i Etnedal blir heldigitalt på plattformen Teams.