Trekket i rammetilskuddet til kommunene ble varsla i september, på pressekonferanse med Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre. Kommuner med inntekter fra konsesjonskraft skulle få trekk i rammetilskuddet for 2023. Begrunnelsen var at de ekstraordinært høye inntektene må fordeles på flere kommuner.

«Gi etter evne, få etter behov» har vært velferdsstatens mantra, og også når det gjelder overføringene og fordelingene mellom kommunene. Dermed må også kommuner med høye inntekter fra konsesjonskraft måtte finne seg i å dele inntektene med andre. Kraftoverskuddet er både et lokalt gode, som skal kompensere kommuner med store naturinngrep, men også et nasjonalt gode for Norge som land.

For mange kommuner er det likevel svært problematisk at det få dager etter at budsjettet for 2023 ble lagt, kom melding om kraftige trekk i rammetilskuddene. For Valdres-kommunene er det snakk om totalt 64,2 millioner kroner, fordelt på Nord-Aurdal (27,2 millioner), Vestre Slidre (9,6 millioner) og Vang (27,3 millioner). Det er store kutt som nå kommunene må ta inn i videre budsjettarbeid for inneværende år.

De fleste kommunene som har fått kutt i rammetilskuddene, rapporterer nå om at det er til dels langt større kutt enn forventa og varsla. På forhånd var kuttet varsla til å bli om lag en tredel av inntekta fra salg av konsesjonskraft. Men beregningene fra Kommunal- og distriktsdepartementet viser seg å være langt høgere. Og sjøl om staten nå sjøl håver inn titalls milliarder i ekstrainntekter på grunn av de høye strømprisene, argumenterer regjeringa med at kuttet i rammetilskuddene skal brukes på å finansiere blant anna strømstøtte.

For Vang kommune blir det snakk om ei halvering av rammetilskuddet for 2023, som i utgangspunktet er beregna til 55 millioner. Ordfører Vidar Eltun mener likevel at kommunen, som for 2023 har budsjettert med 110 millioner i kraftinntekter og konsesjonsavgifter, skal komme greit fra kutt i rammetilskottet.

Nord-Aurdal kommune la til grunn et kutt på 10 millioner, mens kuttet blir på hele 27 millioner. «Inntektsgrunnlaget for Nord-Aurdal endra seg over natta da dette kom», sier kommunedirektør Martin Sæbu, som kommer til å ta saka videre til Kommunaldepartementet.

I tillegg baserer utregningene seg på en gjennomsnittlig spottpris på to kroner per kWt, som vi vel alle håper ikke skal slå til. Sjøl om vi ikke har kommet så langt inn i 2023 enda, er det verdt å merke seg at snittprisen i vår del av strømmarkedet i Norge til nå er 1,23 kroner (uten nettleie, avgifter og mva.).