Kommuneoverlege innfører forskrift som gjør det ulovlig å bryte karantenen

Hemsedal kommune ber fritidsboligturistene finne løsninger for å komme seg umiddelbart hjem, og kommuneoverlege innfører forskrift som gjør det ulovlig å bryte karanteneforskriften.

DEL

HEMSEDAL/GUDBRANDSDALEN: Fredag ble det sendt ut en SMS til alle som oppholdt seg i Hemsedal:

Hemsedal kommune ber alle personer som er på vei til, eller oppholder seg i fritidsbolig, hytter o.l. til umiddelbart finne en god løsning for å returnere til hjemkommunen. Helse og legetenesten har ikke kapasitet til å betjene ventet konsekvens av corona. Dette er en absolutt henstilling som gjelder din og andres helse.

Denne SMS'en er i sosiale medier opplevd som en av de klareste signalene som er sendt fra hyttekommuner som sliter med stor befolkningsvekst i kjølvannet av at koronaviruset har kommet til Norge, og det ble gjort kraftige tiltak av regjeringen torsdag. Ordfører Pål Rørby har i tillegg bedt om hjelp fra politiet til å stanse hytteturistene, men ifølge NRK har politiet i Gol og Hemsedal verken kapasitet eller hjemmel i loven til å stoppe hytteturistene.

– Det er en umulig oppgave å kontrollere alle bilene som kommer oppover på riksvei 7 mot Hallingdal, sier lensmann Brit Fyksen til NRK. Hun frykter at det ville oppstått situasjoner langt utover det politiet hadde klart å håndtere

Blir politianmeldt

For å begrense ytterligere spredning av koronaviruset innfører kommuneoverlege Anders Brabrand en forskrift som gjelder for Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal kommuner, opplyser GD. I forskriften, som består av ni vedtak, kommer det klare oppfordringer om blant annet bruk av kollektivtransport, gjennomføring av arrangement/forsamlinger og besøk på institusjoner. I forskriften omtales også nye karantenetiltak, som vil gjøre karantenebrudd ulovlig.

– Det blir ulovlig å bryte karanteneforskriften, og brudd på denne vil bli politianmeldt, sier Brabrand til GD.

Det er også vedtak i forskriften som omhandler hygienetiltak for alle som oppholder seg i de fire kommunene, hytteeiere inkludert.

Videre er det vedtak om å unngå reiser til og besøk fra områder som er rammet av koronasmitten, samt en henstilling til arbeidsgivere om å sørge for hjemmekontor til ansatte, der hvor det er mulig.

– Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i samfunnet vårt, og deres pårørende.

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, ber folk støtte opp om de nye reglene.

– Vi har hele tiden hatt strengere råd og anbefalinger enn sentrale myndigheter har anbefalt. Vi håper at det er grunnen til at vi har klart å bremse smitten av korona. Ved å forskriftsfeste disse tiltakene strammer vi inn ytterligere. De rådene vi har gitt til nå, blir nå vedtatt gjennom denne forskrifta. Det er nå forbudt å gjennomføre sammenkomster som eksempelvis treninger og arrangement. Vi vet at vi med dette griper ytterligere inn i folks hverdag. Samtidig er jeg trygg på at folk i Nord-Fron vil følge opp på samme måte som vi har sett den siste uka. Jeg anbefaler alle å sette seg godt inn i forskrifta som nå er vedtatt.

Forskriften med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, og gjelder fra 14. mars kl 12.00.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken