NORD-AURDAL: – Tilstanden til våre syv smittede er, etter det jeg har oversikt over nå, tilfredsstillende, sier Jahr.

– Jeg har ikke fått rapport om at noen av de syv eller andre har hatt behov for legehjelp siden i går. Så langt må dette sies å være en bra dag, fortsetter Jahr, som forventer resultater av gårsdagens testing av syv personer i løpet av torsdag kveld.

– Det er hovedsakelig helsepersonell som testes fortsatt. For flertallet av helsearbeidere med luftveissymptomer foreligger det ingen direkte mistanke om at de er smittet. Men vi er fortsatt pålagt å teste alle i denne gruppen. Det vanligste er det vi kaller forkjølelsessymptomer, altså sår hals og hoste og noen har litt feber.

Hvor engstelige er helsearbeiderne i kommunen når de går på jobb nå?

– Jeg er imponert over hvilken ro de utviser. Det er klart at alle er litt engstelige, de har barn og familie og er årvåkne. Men de gjør sin jobb med stor ro. Vi har ansatte som visste hva slags utfordringer de kunne stå overfor allerede da de valgte utdanning og yrke. Igjen, jeg er imponert, sier Jahr.

Nok smittevernutstyr

Jahr understreker at kommune fortsatt har et tilfredsstillende lager av smittevernutstyr, og at det brukes i alle situasjoner der det er påkrevet.

– I institusjoner der det ikke er påvist smitte, så jobber de ansatte stort sett uten å måtte iføre seg mye smittevernutstyr. Hverdagen er mest mulig normal.

Hvordan opplever du pårørendes reaksjoner i forhold til lukkede dører og strenge restriksjoner?

– De fleste viser stor forståelse, de forstår at vi alle er med på en dugnad. De er naturlig nok lei seg, men forstår tiltakene. Jeg tror de tenker som meg: Det at vi fremdeles har et så håndterlig nivå i Norge og ikke minst her i Valdres, det har en klar sammenheng med at hver enkelt bidrar og tar forholdsregler.