ETNEDAL: – De som virkelig står i skuddlinja for dette viruset, er kommunelegene rundt om i kommunene, sier Tor Inge Kristianslund til Aftenposten.

Som kommuneoverlege opplever han at kommunene er overlatt til seg selv. Det handler om det han ser som manglende sentrale føringer, men også om testing og utstyr.

– Vi er skuffet og forbannet, fastslår Kristianslund overfor riksavisa.

Kan ikke teste alle

Han forteller videre at han opplever budskapet fra myndighetene å være at kommunene må ordne opp selv. Dette gjelder for innkjøp av nødvendig utstyr for både beskyttelse og testing.

Kristianslund forteller imidlertid at flere kommuner har opplevd vanskeligheter med å kjøpe inn utstyr som trengs til å utføre testing. Selv rakk han å kjøpe inn noe.

I dag har Etnedal og Sør-Aurdal, de to kommunene der han har ansvaret for testinga, 50 reagenser til prøvetaking til rådighet.

Til Aftenposten sier kommuneoverlegen at dette holder for øyeblikket, men at han ikke kan teste ubegrenset. Beskjeden fra Folkehelseinstituttet (FHI) har vært at det kun er de som har oppholdt seg i et risikoområde og har symptomer, som skal testes.

– Beskjeden vi har fått, er at vi ikke kan teste andre på grunn av begrenset kapasitet og begrenset tilgang til testutstyr, sier Kristianslund videre.

Samtidig slår han fast at flere ville blitt testet dersom kapasiteten hadde vært ubegrenset, og forteller at han har måttet si nei til noen han mener egentlig burde vært testet.

Savner nasjonale føringer

Overfor Avisa Valdres har Kristianslund uttrykt at et stort ansvar blir lagt på overlegene i de enkelte kommunene, og etterlyst nasjonale føringer.

Tirsdag kveld gikk helsemyndighetene ut med en anbefaling om at alle arrangementer med over 500 deltakere bør avlyses. Onsdag ble anbefalinga justert til forbud for innendørs arrangementer.

Kristianslund mener det kommer for seint.

– Kommuneoverlegene i de ulike kommunene gjør mye bra arbeid og må ta utrolig tøffe beslutninger. Det skjer uten noen sentrale føringer eller hjelp. Det kom omsider litt informasjon om arrangementer, men fram til det har det vært helt tyst, sier Kristianslund til Aftenposten.

Kommuneoverlegen mener norske myndighetene «har vært på hæla» i håndteringa.

– Det er utilgivelig at de ikke har gitt mer støtte til oss som står ute i felten, sier kommuneoverlegen til riksavisa.

Bekymret for påsketrafikken

Han påpeker også at det er mange tusen hytter i området, og er bekymret for neste måneds påsketrafikk.

– Hva tenker sentrale myndigheter om det? Vi kan ikke bruke de få testene vi har på turister. Vi må bruke testene på dem som bor her, sier kommuneroverlege Tor Inge Kristiansund til Aftenposten.