Kommuneoverlegen: – Ingen god plan å samle familien i Valdres

– Hyttefolk får mye kritikk. I mine øyne er det like stor risiko knyttet til at folk kommer hit fra byer på besøk til fastboende, sier en kvinne som vil være anonym. Kommuneoverlege Per Einar Jahr gir henne rett.

DEL

VALDRES: Kvinnen forteller at hun kjenner til tilfeller der slekt og venner fra områder med mange som er smittet bor hjemme hos fastboende i Valdres.

– Egentlig er det vel større sjanse for smitte når de kommer inn i våre hjem . Og for at vi dermed skal ta med smitte videre, spør kvinnen seg. Hun kjenner til folk som har vært i utlandet, og som nå velger å bo hjemme hos folk i Valdres fremfor å bo hjemme.


Ikke ta imot besøk

Kommuneoverlege Per Einar Jahr forteller at han i løpet av søndagen har fått flere spørsmål fra folk i Valdres som lurer på om de kan eller skal eller bør ta imot familiemedlemmer som har bostedsadresse utenfor Valdres. Han svarer med et rungende NEI. Og peker på hvor sårbart helseapparatet er i små kommuner som i Valdres. Han har svart egne slektninger at de har det tryggere og bedre der de bor, enn som gjester i Valdres.

– Vi er lovpålagt å gi øyeblikkelig hjelp til alle som her her. Det endrer ikke det faktum at tjenestenivået her er dimensjonert ut i fra dem som har folkeregister-adressen sin her, avslutter Jahr.


Artikkeltags