Gå til sidens hovedinnhold

Naturen på deling

Artikkelen er over 4 år gammel

Hva skjer om vi blir nødt til å dele naturen med naboen? Hva med jakt- og fiskerettighetene om vi blir en kommune?

Vestre Slidre: Fjellstyret forsøker å svare på noen av mange spørsmål i sin årsmelding for 2015. Her er kommunesammenslåing et tema fordi det berører direkte bruken av naturen vår og hvem som skal ha tilgang på hva.

– Grenser fra 1956

Ved kommunesammenslåing på 60-tallet ble grensene for innbyggernes rett til småviltjakt, reinjakt og fiske definert til å være gamle kommunegrenser fra 1956, opplyser Vestre Slidre fjellstyre.

Det blir ingen endring ved ei eventuell kommunesammenslåing, hva angår fiskerettigheter, melder de. Rett til fiske med oter/faststående redskap gjeld for fastboende, og er definert etter kommunegrenser fra 1956.

Endring i storviltjakta

Småviltjakta har også fastboende fortrinnsrett på, men på storviltjakt er reglene litt annerledes. Etter fjelloven skal alle innbyggerne i en ny storkommune ha fortrinnsrett til elg- og hjortejakt, men regjeringa har bestemt at det er kommunegrenser per 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboendes.

Stølsbruk følger bygdelag

– Rett til stølsbruk følger de garder og bygdelag som har slik rett fra gammel tid og det blir ingen endring ved ei eventuell kommunesammenslåing, skriver fjellstyret.

Samla er det 293 støler, inkludert en fellesstøl, og 84 fester for kulturbeite/tilleggsjord i allmenningen. Samlet utgjør dette ca. 10.000 daa dyrka mark. Vestre Slidre statsallmenning er uten sammenligning det mest intakte og aktive statsallmenning for stølsdrift i landet.

Ett eller flere fjellstyrer?

Antall fjellstyrer er noe usikkert. Det kan bli ett eller to fjellstyrer, om både Øystre og Vestre Slidre blir med i en storkommune. Mindretallet av styret kan bestå av personer busett utenom allmenningsbygdene. Fjellstyrestrukturen blir bestemt av Statskog og er ikke styrt lokalt.

Regjeringa har opplyst at dagens fjellstyrestruktur skal bestå inntil videre og vurderes etter at ny kommunestruktur er avklart.

Kommentarer til denne saken