Styreleiar i Kommunerevisjon IKS, Finn Hesselberg, fekk ein halv time til å orientere om kontroll og tilsyn. Mykje av tida vart brukt til å prate om det kommunale selskapet og framtida for dette.