I en kommentar tar Pedersen for seg kommunerevisjonens rolle både i Øystre Slidre og i Sør-Aurdal.

Et fellestrekk i de to sakene er at revisjonen har hatt direktelinje til ordfører.

I Sør-Aurdal bestilte ordfører i praksis en gransking av rådmannen direkte fra revisjonen.

I Øystre Slidre tok revisjonssjefen direkte kontakt med ordfører, etter selv å ha fått epost fra rådmannen.

Les hele kommentaren i Kommunal Rapport

Les mer om Valdres kommunerevisjon i avisa Valdres.