Kommunestyregruppa i Øystre Slidre Arbeidarparti: Budsjett og prioriteringar

Av

Politikk er å ville, og politikk er å prioritere. I budsjettvedtaket i Øystre Slidre for 2021 prioriterte Senterpartiet annleis enn resten av kommunestyret.