Kommunen kjøper barnevernsvakt i Ringerike

Prosjektgruppa som har jobba med å få på plass ein barnevernsvakt i Valdres, gjekk inn for eit samarbeid med Ringerike kommune, felles for valdreskommunane. Torsdag vart tenestekjøp i Ringerike vedtake i Vestre Slidre.