Varsla kutt i eigedomsskatten kan gje milliontap og negativt driftsresultat for kommunen i fleire år framover

Økonomisjef Marit Øvstebø og rådmann Martin Sæbu la fram dystre prognosar for kommuneøkonomien i Vestre Slidre i årene framover, på bakgrunn av reduksjon av eigedomsskatten frå neste år.