776 har tatt sitt valg allerede: Se hvor mange som har forhåndsstemt i din kommune

Fra og med 12. august til og med 6. september er det mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. I Valdres har 776 personer per tirsdag formiddag benyttet seg av denne muligheta.