Vang på topp i forhåndsstemming: 29 prosent benyttet seg av denne muligheten

Oversikten fra Valgdirektoratet viser at Etnedal er en god nummer to, med nær 26 prosent av de stemmeberettigete som hadde avgitt forhåndsstemme før dette stengte 6. september.