Vidar Eltun: – Vang må også vurdere eigedomsskatt viss det blir bortfall av inntekter