Elling Fekjær: – Samarbeid mellom bygdene er avgjørende for å skape vekst

Av