Robert Medik, Vestre Slidre bygdeliste: – Vi må innføre en øvre fjellgrense og sikre traseer for adkomst til fjellet

Av