Gå til sidens hovedinnhold

Kompensasjonsordningen: Penger kan komme i april

Artikkelen er over 1 år gammel

Kompensasjonsordningen vil hjelpe bedrifter som har minst 30 prosent omsetningssvikt på grunn av koronaviruset. Kontanthjelpen loves så raskt som mulig i april.

INNLANDET: – NHO har ønsket seg en ordning som er kraftfull, enkel, treffsikker, og som dessuten har vide nok rammer og når ut til bedriftene raskt. Regjeringens foreslåtte ordning svarer opp alt dette, sier Kristiansen.

Kompensasjonsordningen ble formelt presentert på en pressekonferanse torsdag 2. april. Der deltok, i tillegg til finansminister Jan Tore Sanner og næringsminister Iselin Nybø, også de administrerende direktørene i NHO, Virke, Finans Norge og SMB Norge, samt LO-lederen.

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene, skriver Regjeringen på sine hjemmesider.

Raske penger

Ordningen vil raskt skaffe helt nødvendige kontanter til bedrifter som sliter med omsetningssvikt og ikke får betalt regningene sine.

– Om det er nok, er for tidlig å si, men vi må følge med dag for dag. I vår nyeste medlemsundersøkelse ser vi at 29 prosent av respondentene (bedriftene) i Innlandet frykter konkurs. Nå håper vi denne ordningen kan lette byrden. NHO har det samme målet nå som for en uke siden, da prinsippene ble lansert: ingen sunne bedrifter skal gå over ende på grunn av denne krisen, sier Kristiansen.

– Vi er glade for at regjeringen jobber raskt - det er av kritisk betydning for mange bedrifter. Men det betyr også at man ikke har kunnet gå ned i alle detaljer. Det kan bli et behov for å justere grensene og kontrollen, mener NHO Innlandet-sjefen.

Ordningen er ikke iverksatt ennå, og forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Parallelt arbeides det med den tekniske løsningen for søknadsportalen.

En sentral utfordring gjenstår

– Det er en utfordring knyttet til ulik kompensasjonsgrad. Ordningens hovedformål er å sørge for at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom denne krisen. NHO ønsker derfor ikke et skille mellom bedrifter som i praksis har fått yrkesforbud, og andre bedrifter som er sterkt rammet av omsetningssvikt på grunn av krisen. Mange hoteller og restauranter har opplevd nær sagt det samme som om de skulle bli stengt ved lov; kundene er borte. Vi ønsker en likebehandling, og kommer til å fortsette å jobbe for det, påpeker Kristiansen.

Formålet: å få bedrifter og jobber gjennom denne krisen

NHO har ønsket en ordning som skulle være kraftfull, enkel, og treffsikker, og som dessuten hadde vide nok rammer og nådde ut til bedriftene raskt.

– Regjeringens foreslåtte ordning svarer opp alt dette. Vi er godt fornøyde. Men det er først når ordningen settes i gang at vi får vite om den fullt ut svarer opp formålet: Å få bedrifter og jobber gjennom denne krisen. Derfor vil vi – og alle andre – følge med dag for dag. Ordningen må tilpasses hvis den ikke fullt ut treffer de bedriftene den er ment å treffe, eller hvis den har utilsiktede effekter, sier Kristiansen.

Om kompensasjonsordningen

 • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:
  • Finansnæringen
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Olje- og gassutvinning
  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
 • Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
 • Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
 • Ordningen gjelder for mars, april og mai

Hentet fra Regjeringen.no

Kommentarer til denne saken