50 år siden de sto for presten i Ulnes

Ulnes sokneråd gratulerer gullkonfirmantene som ble markert i Ulnes sogn, søndag 20.oktober.