ETNEDAL: Det var 60-sona på Fv 261 mot Bruflat som ble kontrollert. Erling Andersen kan rapportere om to reaksjoner. Det ene et forenklet forelegg, det andre et førerkortbeslag.

Personen som hadde det travelt i tiden det er mest barn i området, ble målt til 96 km/t.

– Det er ikke lurt i slike områder, forteller Andersen.

– Å ligge i 100 km/t i skolevegen er i vel overkant. Men føreren skjønte det og var veldig sur på seg sjøl.

Kontrollen fant sted mellom 07:10 og 09:10.