Kor og korps må ar­ran­ge­re ju­le­tre­fes­tar og dri­ve pen­ge­inn­sam­ling: Kulturmiddelpotten fryst fast un­der 2016-nivå

– Kul­tur­til­sko­tet frå kom­mu­nen bur­de i det mi­nste følg­je pris­ut­vik­lin­ga, sei­er lei­ar i Beg­na­da­len Mu­sik­korps, Mag­ne Dam­slo­ra.