Korleis skal Øystre Slidre formast dei neste ti åra? No kan du koma med di meining

Kommunestyret vedtok å leggje utkast til ny samfunnsdel på høyring. Høyringsfristen er 4. januar. Det har allereie kome 11 innspel før saka var oppe i kommunestyret.